logo npp 2016 slo blue

Kako do hitrejše uresničitve poslovnih ciljev

  Biba Rebolj  10:15 - 11:15

Krizni management, upravljanje s spremembami, strateško načrtovanje, uresničevanje strategije, spremljanje in zagotavljanje kakovosti, profesionalni razvoj zaposlenih, inovativnost in stik z najnovejšimi trendi … so procesi, pogosto povezani s kompleksnostjo, dolgotrajnostjo, velikim naporom in vložki (časovnimi in materialnimi) ter skrbnim in preudarnim načrtovanjem ter nadzorom. Klasični način reševanja problemov pravi, da moramo za to, da bi našli uporabno rešitev, najprej poiskati in nato odpraviti vzroke problema. Pa je res tako?

»Know what« je passé. »Know how« prav tako. Trenutni svetovni trend je »know how to how to« - plastičnost, ustvarjalnost in fleksibilnost, so lastnosti 21. stoletja. Vendar teh veščin ne bomo razvili z enakim načinom razmišljanja, ki nas je pripeljal do tega, da smo se znašli v škripcih. Potrebujemo nove, inovativne pristope, ki dajejo vrhunske rezultate. In to po možnosti v kratkem času.

»V rešitev usmerjen pristop« (angl. Solution Focused Approach) je paradigma, ki klasično reševanje problemov postavlja na glavo. Z začetki v 80. letih prejšnjega stoletja, v rešitev usmerjen pristop vnaša svežino in popolnoma drugačen način iskanja rešitev v zelo kompleksnih situacijah. Izhajajoč iz terapije, ga danes poznamo kot zelo priljubljen pristop v organizacijah in kovčingu takrat, kadar potrebujemo hitre in uporabne rešitve v zelo težkih situacijah. Kompleksnost ni nujno tudi komplicirana. Z manj sredstvi in intervencijami pogosto naredimo veliko večji učinek – manj je več.

Slovenija je februarja 2015 dobila prvi zasebni raziskovalni inštitut, ki k nam vpeljuje in uvaja v rešitev usmerjen pristop in s tem ponuja posameznikom, timom in organizacijam nov način kako lahko naredijo korak naprej v želeni smeri hitro in učinkovito, vpeljane nove prakse pa zanje pomenijo trajno pozitivno spremembo na boljše. A. Biba Rebolj nas bo v dopoldanskem interaktivnem nagovoru seznanila z v rešitev usmerjenim pristopom, njegovimi osnovnimi predpostavkami, preko praktičnih primerov pa nas bo povabila k osebni izkušnji v popoldanski delavnici.

Biba ReboljA. Biba Rebolj je ena izmed tistih, ki ne želijo biti del »brain drain« generacije. Je prva Slovenka, ki je pridobila mednarodno licenco »V rešitev usmerjenega« kovča in terapevta. Po tem pristopu se je usposabljala na največji agenciji za v rešitev usmerjen pristop v Evropi (BRIEF London, Velika Britanija). Kot najbolj obetavna debitantka leta 2014, je prejela nagrado Ameriškega združenja za v rešitev usmerjen pristop, ki ji je omogočila udeležbo na intenzivnem usposabljanju v ZDA. Februarja 2015 je ustanovila prvi slovenski raziskovalni inštitut za »v rešitev usmerjen pristop«, ki ga sedaj vodi kot strokovna direktorica (www.ribalon.si). V poslovnem svetu intenzivno sodeluje z gospodarskim sektorjem na Slovaškem, bančnim sektorjem v Avstriji ter pogajalskim telesom za EU v Nemčiji. Doma sodeluje z izbranimi manjšimi in srednje velikimi podjetji ter štirimi fakultetami Univerze v Ljubljani. Kot nacionalna trenerka deluje v mednarodnem mladinskem sektorju. Predvsem pa jo zanimajo projekti, ki puščajo pozitiven odtis v širši družbi, zaradi česar je bila nominirana in sprejeta med člane Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce.