logo npp 2016 slo blue

Poslovni zajtrk

Za CEO in člane uprav ter direktorje

  15. junij 2016 od 8:30 - 10:30
  Austria Trend Hotel, Ljubljana

Louise A. Harris: The Secret to Connecting your Business & Strategies to Drive Business Growth

Več informacij

Konferenca

Louise A. Harris: How to use EA to rapidly design new ways of enabling business goals

Biba Rebolj: Je reševanje problemov enako kot iskanje rešitev?

Svetlana Šaljić: S povezovalnim komuniciranjem skupaj hitreje do ciljev

Več informacij...

Delavnice

Louise A Harris  Biba Rebolj 130  svetlana
1. Louise A. Harris:Rapid Business Capability Modeling
2. Biba Rebolj: V rešitev usmerjen pristop
3. Svetlana Šaljić: Čutenje za dobre odnose v poslovnem okolju

Več informacij...

Konferenca Napredni poslovni pristopi vsako leto izpostavlja in prinaša v slovenski prostor novosti za uspešnejše poslovanje podjetij. Namenjena je vsem vodjem in tistim posameznikom, ki iščejo in si želijo spoznati več kot klasične management metode upravljanja poslovanja. Namenjena je vsem tistim, ki iščejo napredne poslovne pristope, s katerimi bodo izboljšali delo svojih timov, oddelkov in s tem poslovanje svoje organizacije.

Letošnja nosilna tema je "Kako do hitrejše uresničitve poslovnih ciljev". Organizacije v svojem strateškem načrtovanju postavijo strateške cilje in strategije za njihovo uresničitev. Nekatere organizacije te strateške cilje celo povežejo s projekti in KPI-ji. Največkrat to naredijo na področju finančnih kazalnikov. Le redke organizacije pa načrtno in sistematično skrbijo za povezovanje strateških in poslovnih ciljev s poudarkom na celovitem razvoju potrebnih zmogljivosti za njihovo dejansko uresničitev.

Uresničevanje poslovnih ciljev seveda ni samo stvar izvedbe strategij, temveč tudi: projektov, timskega dela, (ciljnega) vodenja in ostalih različnih iniciativ, pri katerih skozi doseganje zastavljenih ciljev želimo doseči želene poslovne rezultate. Hitreje kot uresničimo cilje, hitreje rezultati teh ciljev prispevajo k uspešnosti organizacij in njenih posameznikov.

Konferenca prinaša tri primere iz celovitega razvoja organizacijskih zmogljivosti, ki na različnih področjih pripomorejo k hitrejšemu uresničevanju poslovnih ciljev:

  1. Business Design & Enterprise Architecture - Motivation, Capability and Resources
  2. V rešitev usmerjen pristop
  3. Povezovalna (nenasilna) komunikacija

Ko si boste podrobneje ogledali urnik konference, boste ugotovili, da so predavatelji(ce) in trenerke delavnic same ženske. Slučajno ali namenoma? Namreč tudi vse več žensk voditeljic je eden izmed novejših trendov v uspešnem razvoju poslovanja organizacij. 

Konferenco bo povezovala Nataša Tovornik iz Inspiris d.o.o.

Dosedanje konferenčne teme so bile:

2015 Spremenimo spremembo - Kako managementu (in sebi) pomagati na poti izvedbe sprememb

2014 Sinergije za prihodnost poslovanja

2013 Pomen inoviranja za rast podjetij in obvladovanje stroškov

2012 IIBA poslovni analitik kot poslovni povezovalec

2011 Spodbujanje konkurenčnosti organizacij

2010 Obvladovanje kompleksnosti poslovanja